Podiel zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov

Rok:
Kraj Počet trvalo žijúcich obyvateľov Počet zásobovaných obyvateľov % zásobovaných obyvateľov
Košický 168283 129577 77 %
Trnavský 309494 278779 90.08 %
*neznámy 15295 14518 94.92 %
Prešovský 628645 543414 86.44 %
Žilinský 114207 114165 99.96 %
Trenčiansky 387538 335258 86.51 %
Banskobystrický 485953 433238 89.15 %
Nitriansky 502474 472843 94.1 %
mapa