ZÁSOBOVANÉ OBLASTI

Zásobovaná oblasť je geografická vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú (príloha č. 2 nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z.).

Kvalitu pitnej vody sledovali v m inulých rokoch regionálne úrady verejného zdravotníctva v regiónoch na základe svojej územnej pôsobnosti a podľa toho boli spracovávané i výročné hodnotiace správy o pitnej vode. Smernica Európskej únie však požaduje hodnotenie v širšom koncepte, a to podľa zásobovaných oblastí. Z tohto dôvodu bolo potrebné "tradičné" sledovanie a hodnotenie kvality pitnej vody na regionálnej (miestnej, okresnej, krajskej) úrovni nahradiť hodnotením na úrovni zásobovanej oblasti. Európska komisia rozlišuje zásobované oblasti na tzv. malé a veľké.

  • Malá zásobovaná oblasť zásobuje od 50 do 5000 obyvateľov, resp. je do takejto oblasti dodávaný objem vody o veľkosti do 1000 m3. Ďalej ich delí na tri kategórie, a to:
1. Zásobovaná oblasť s dodávkou vody 10 - 100 m3/deň (50 - 500 obyvateľov)
2. Zásobovaná oblasť s dodávkou vody 100 - 400 m3/deň (500 - 2000 obyvateľov)
3. Zásobovaná oblasť s dodávkou vody 400 - 1000 m3/deň (2000 - 5000 obyvateľov)


  • Vo veľkej zásobovanej oblasti je zásobovaných pitnou vodou viac ako 5000 obyvateľov resp. dodávka pitnej vody presahuje 1000 m3.

Zásobované oblasti boli vyčlenené Výskumným ústavom vodného hospodárstva v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Toho času je na Slovensku vymedzených 1021 malých a 94 veľkých zásobovaných oblastí. Počet zásobovaných obyvateľov vo veľkých zásobovaných oblastiach v Slovenskej republike stúpal od roku 2005, kedy bolo zásobovaných bezpečnou pitnou vodou 3,69 mil. obyvateľov (68,5%), v roku 2006 3,72 mil. (69%) a v roku 2007 3,75 mil. (69,4%). Pre úplnosť údajov však treba uviesť, že celkový počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov v roku 2007 predstavoval 86,5% obyvateľov.

Zoznam veľkých zásobovaných oblastí v SR (stav k roku 2007)
ZO Bratislava - mesto
ZO Stupava
ZO Senec - Kráľová pri Senci
ZO Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Most pri Bratislave - Malinovo
ZO Podhorská
ZO Záhorská
ZO Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava
ZO Holíč - Skalica
ZO Kúty
ZO Senica
ZO Brezová pod Bradlom - Košariská
ZO Gabčíkovo
ZO Šamorín
ZO Dunajská Streda - Topoľníky
ZO Veľký Meder
ZO Šala
ZO Sereď
ZO Galanta
ZO Sládkovičovo
ZO Trstice - Tešedíkovo
ZO Vlčany
ZO Kolárovo
ZO Svätý Peter - Dulovce - Pribeta - Hurbanovo
ZO Želiezovce
ZO Šahy
ZO Levice
ZO Nitra
ZO Zlaté Moravce - Vráble
ZO Šarkan
ZO Nové Zámky
ZO Štúrovo
ZO Černík
ZO Palárikovo - Zemné
ZO Radošiná - Veľké Ripňany
ZO Bánovce nad Bebravou
ZO Topoľčany
ZO Ponitrianska
ZO Partizánske
ZO Vrbové
ZO Pieštany
ZO Hlohovec
ZO Trnava
ZO Trenčín
ZO Trenčianske Teplice - Omšenie
ZO Komárno
ZO Rabča
ZO Orava
ZO Liptovský Mikuláš
ZO Turčianske Teplice
ZO Martin - Vrútky
ZO Považská Bystrica
ZO Púchov - Dubnica nad Váhom
ZO Žilina
ZO Turzovka
ZO Bytča
ZO Ružomberok
ZO Heľpa - Závadka nad Hronom
ZO Pohronie - Banská Bystrica
ZO Bystrá - Brezno
ZO Hriňová - Lučenec - Fiľakovo - Zvolenská Slatina
ZO Nováky
ZO Prievidza - Handlová
ZO Tužiná - Malinová - Kanianka
ZO Tornaľa
ZO Rimavská Sobota
ZO Hriňová - Lučenec - Fiľakovo - Veľký Krtíš
ZO Krupina
ZO Pohronie - Zvolen
ZO Žarnovica
ZO Pohronie - Žiar nad Hronom - Kremnica
ZO Bardejov - Bardejovské Kúpele
ZO Medzilaborce
ZO Zemplínske Hámre - Snina - Pichne
ZO Humenné
ZO Košice
ZO Sobrance
ZO Lekárovce - Pavlovce nad Uhom
ZO Strážske
ZO Michalovce
ZO Poprad
ZO Kežmarok
ZO Belá
ZO Prešov
ZO Rožňava
ZO Muráň
ZO Krompachy
ZO Margecany - Gelnica
ZO Spišská Nová Ves - Levoča
ZO Sečovce - Trebišov
ZO Pobodrožie - Boťany
ZO Vranov nad Topľou
ZO Svidník
ZO Stropkov
ZO Stará Ľubovňa

Grafické znázornenie veľkých zásobovaných oblastí v SR (stav k roku 2007)