MAPOVÁ SLUŽBA A TABUĽKOVÉ VÝSTUPY

Zobrazenie údajov prostredníctvom mapovej služby bude dostupné po doplnení údajov potrebných pre zobrazenie mapových výstupov do informačného systému.